link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico"

Ontmoetingscentrum

BIJ   De Boerentuin
    Zorgboerderij & Ontmoetingscentrum

   Wanneer en voor wie
 

Op de donderdagen staan wij open als Ontmoetingscentrum voor Mantelzorgers van de deelnemers. Hier kunnen zij elkaar en de donderdaggroep ontmoeten. Ook is er de mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie van mantelzorgers onderling en het krijgen van advies en steun van de begeleiding. 

Om half elf een kopje koffie komen drinken of gewoon lekker meedoen aan ontspannende activiteiten kan natuurlijk ook.


   Net even anders
 Wij onderscheiden ons van de nu opkomende Ontmoetingscentra doordat wij in het buitengebied 
 zitten in plaats van in de bebouwde kom.
 Hierdoor bieden wij een stuk privacy aan de deelnemers en is op maandag en dinsdag de groep
 'gesloten' waardoor de groep zich veilig als groep kan ontwikkelen. 
 
  
 Toegevoegde waarde

 

Door op donderdag, weliswaar op afspraak, 'open' te staan voor mantelzorgers stimuleren wij het contact van de deelnemers met de wereld buiten de dagbesteding.                                 

We dragen bij om de mogelijkheid tot wederzijds begrip en inzicht in elkaars belevingswereld te vergroten en kunnen daar waar mogelijk tot vraagbaak en steunpunt dienen voor de mantelzorgers.

Waar kennis tekort dreigt te schieten wordt er meteen gekeken naar wie of welke instantie de vrager vrijblijvend kan worden doorverwezen.


Naast de vaste activiteiten bieden wij een dagelijks variërend programma.