link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico"

Duidelijkheid over Vergoedingen:

Bij De Boerentuin wil de dagbesteding voor iedereen die daar behoefte aan heeft toegankelijk maken. Daarom streven wij zoveel mogelijk transparantie na. Hierbij hoort ook transparantie in vergoedingen.
 
Bij De Boerentuin maakt geen onderscheid of men wel of geen indicatie heeft en staat voor iedereen open. 
Iedereen die behoefte heeft aan een vorm van begeleiding, zorg, dagbesteding en/of coaching is van harte welkom.

Ieder mens is uniek, géén indicatie is hetzelfde en daarom kunnen vergoedingen per deelnemer afwijken.

INZAGE
Inzage in de gefactureerde bedragen zijn voor cliënt en/of diens mantelzorger op aanvraag altijd mogelijk. 

NB:Inzage in het dossier valt onder de privacywetgeving. Wie wat ter inzage kan opvragen wordt daarom voorafgaand aan deelname tijdens het intakegesprek afgesproken en vastgelegd in het dossier.