Doelgroep Dagbesteding

BIJ   De Boerentuin
 Dagbesteding voor 12 tot 120 jaar:
 • Dagbesteding & Ontmoetingsplek voor Ouderen 
 • Ontspannings & Ontmoetingsplek voor Mantelzorgers (donderdagen op afspraak) 
 • Dagbesteding & Ontmoetingsplek voor Jongeren 
 • Dagbesteding & Ontmoetingsplek voor Wao-ers 
 • Dagbesteding & Coaching t.b.v. Sociale en Maatschappelijke Zelfredzaamheid
 • Dagbesteding & Coaching t.b.v. Reïntegratie 

 Voor wie
 • Ouderen
 • Psycho-geriatrie
 • Dementie
 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
 • Re-Integratie
 • Verstandelijk beperkten
 • Psychische hulpvragen
 • Lichamelijk gehandicapten
 • (Ex-)Gedetineerden
 • (Ex-)Verslaafden
 • Langdurig Werklozen
 • Speciaal Onderwijs
 • Jongeren met leer en opvoedingsproblematiek
 • Ouderen met leer en opvoedingsvragen
 • Jeugdigen
 • Autistme
 • Burn-Out
 • Depressie
 • Zoekenden
 • Vrijwilligers
 • Stagiaires

- Wij hebben een plek voor iedereen die mét of zonder hulpvraag, als vrijwilliger of als deelnemer mee wil reizen op de 'Blije Weg'
                                                                             Samen doen we ons best 😃
 
 
-