link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico"

2020: het jaar van Corona

 
 
2020: Het jaar van Corona-Covid 19
 
Helaas zijn wij dit jaar ten prooi gevallen wereldwijd aan een pandemie genaamd Corona-Covid 19.
Dit virus heeft wereldwijd al vele levens geëist en overheden zijn in paniek en proberen uit alle macht veiligheid te waarborgen voor hun bevolking.
Dat dit niet zonder slag of stoot gaat is inmiddels meer dan duidelijk geworden.
Vanaf 16 maart 2020 zit Nederland af en aan in een intelligente, gedeeltelijke of gehele lock-down.
Dit betekend dat heel veel winkels, horeca en uitgaansgelegenheden hebben moeten sluiten.
Eerst tijdelijk maar ook velen hebben het niet gered en sloten hun deuren dit jaar definitief.

In de zorg werken we met man en macht door, aangepast waar nodig en normaal waar mogelijk.
Omdat er niets te doen is op de normaal vrije christelijke feestdagen hebben we, in overleg met de leiding en deelnemers, besloten om dit jaar op deze dagen open te blijven voor de deelnemers.
De reden hiervan is dat men nergens naartoe kan om een feestdag te vieren, en wij als leiding ook niet.
Dus dan 'vieren' we het samen.
Uiteindelijk zijn wij alleen de eerste week van de eerste Lock-Down op 16 maart 2020 gesloten geweest en waren verder alle dagen geopend.
 
Wij werken hygiënisch, blijven thuis bij klachten en houden rekening met elkaar en respecteren elkaars keus.
Tot op heden hebben wij geen gevallen van Corona gehad uit deze bubbel.
Wel zijn er 2 mensen helaas geïnfecteerd geraakt vanuit hun eigen bubbel.
De voorzienigheid had geregeld dat zij ten tijde van de besmetting en daags daarna beide vrij waren zodat zij hier verder niemand hebben kunnen infecteren.
We waren erg bang dat hun gezondheid slecht zou gaan i.v.m. onderliggend lijden, maar hun gezonde leefwijze heeft i.i.g. zijn vruchten afgeworpen.
Terugkijkend op 2020 zijn wij dankbaar dat iedereen, op een stevige griepervaring na dus, gezond is gebleven en dat er niemand van ons in het ziekenhuis is beland.
 
Wij ondersteunen een gezonde en hygiënische leefwijze qua voeding en beweging en qua stressreductie om zo het immuunsysteem te ondersteunen en waar mogelijk sterker te maken.
 
Inmiddels zijn we begin 2021 beland en is de LockDown nog niet voorbij en zijn er geluiden dat deze verlengd wordt.
Wij houden ons hart vast voor alle mensen, jong en oud, die nu thuis zijn en zich gevangen en depressief voelen worden.
Ons hart huilt voor alle ondernemers die één voor één hun zaak moeten sluiten...definitief...
We focussen op het licht aan het einde van deze tunnel, en ondersteunen elkaar als we het even niet meer zien, en wijzen elkaar dan weer de weg...
En gelukkig hebben we herinneringen...en herinneren we elkaar daar aan...en bedenken nieuwe dingen die over verbondenheid en naastenliefde gaan om straks weer te kunnen herinneren...
 
Inmiddels is er met spoed een vaccin gerealiseerd, een omstreden product omdat het allemaal heel snel is geproduceerd.
En toch lijkt dit vooralsnog de enige mogelijkheid om deze pandemie te stoppen, maar niemand weet precies of dat ook zo gaat werken en of er geen mutanten op dit virus komen waar we dan nog meer last van gaan krijgen, of akelige bijwerkingen...of dat dit nou juist de gouden greep is die ons allen gaat redden...
 
Misschien moeten we eerst ook nog even allemaal stil staan bij het feit dat de vervuiling enorm is afgenomen en dat er minder kinderen gepest worden op school...
Dat we misschien, juist nu, ook echt goed mogen kijken naar verbeterpunten die nodig zijn in onze samenleving, een samenleving 2.0 als het ware.
 
Een samenleving waarin thuiswerken normaal is, je dus een partner kiest met wie je hele dagen kan samenzijn.
Waarin het zorgen voor je kinderen wordt ondersteund, en men daarbij kiest voor kinderen om zelf op te voeden en dingen meet te doen ipv dit bij school en de oppas en de BSO te leggen.
Een wereld waarin online lesgeven een vak is, en kinderen alleen nog voor Proefwerken en Tentamens en Uitstapjes naar school gaan, en de kinderen die extra les nodig hebben of thuis de les niet kunnen volgen wèl naar school kunnen.
Die kinderen krijgen dan ook (eindelijk) de aandacht die ze nodig hebben.
En er is tijd om eindelijk weer praktijk lessen te gaan geven waar de kinderen ook voor naar school kunnen komen.
Dat creëert weer nieuwe banen voor praktijk gerichte leraren.
Aandacht voor de kinderen komt zo weer terug omdat je ze ziet bewegen en handelen, en voor de kinderen komt het plezier in school ook weer terug omdat ze daar naartoe gaan voor de leuke dingen en extra ondersteuning als het met een vak niet lukt.
Kinderen leren zo eerder om hulp vragen, ouders leren zo dat het leuk is om kennis over te dragen en je kinderen zelf bij je te hebben.
 
Ik verwacht minder gepest, minder drugs en drankmisbruik omdat ontsnappen uit de realiteit niet meer hoeft omdat de realiteit nu fijn is.
Ze hoeven niet meer te ontsnappen uit de hopeloze maatschappij waarbij niet alleen de pandemie maar een wereldwijde milieuramp op ons afdenderd...en de kinderen weten dat, voelen dat en begraven zich in bendes, drugs, drank en andere ellende...
En dat kan nu dus stoppen, die kans hebben we, wereldwijd, als we durven.
Als we durven bouwen aan de nieuwe maatschappij,
Nederland 2.0...
De wereld 2.0...!

En als dat vaccin ons helpt de wereld naar een verbeterplan te brengen dan ben ik er helemaal voor.
Maar als het ons stimuleert om terug naar het oude te gaan, waarin we al grote milieu en sociale problemen (rampen) hebben en die dan nog veel groter worden, dan betreur ik dat en vind ik het een gemiste kans.
Niet speciaal voor mijzelf, ik ben al op de helft van mijn leven, maar wel voor de jeugd.
Want de wereld is zo mooi en mensen zijn zo leuk als ze niet bang zijn.
En het zou zo jammer zijn als onze kinderen dat allemaal dankzij ons vanuit een beangstigende en zeer beperkte vrijheid moeten gaan beleven.
 
Ik hoop dat er met dit vaccin ook naastenliefde voor mens en dier en verantwoordelijkheid voor onze sociaal maatschappelijke- maar ook vooral voor onze natuurlijke omgeving wordt ingespoten...

Een soort 'intelligent' vaccin dus.

Afbeelding invoegen