Vergoeding: Uitzonderingen

Wanneer de indicatie duidelijk aanneembaar van het gemiddelde afwijkt kan de vergoeding daarop, in overleg, worden aangepast.

Wanneer er geen indicatie mogelijk is en men geen beroep kan doen op enige vorm van vergoeding en het inkomen aantoonbaar ontoereikend is dan kan er een aangepaste berekening plaatsvinden met betrekking tot vergoeding.

Vergoedingen hoeven daarom  nooit  een beletsel te vormen om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding.