link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico"

Vergoeding via ZIN (Zorg In Natura)

 
Zorg In Natura - ZIN
Zorg INatura, verder te noemen als ZIN, is een door de Overheid opgesteld en uitgekeerde zorg-vergoeding welke gekoppeld is aan de gestelde indicatie. Deze vergoeding wordt direct aan de zorg verlenende- en door de gemeente erkende organisatie uitgekeerd voor de geleverde zorg. U hoeft zelf verder geen nota's over de geleverde zorg te betalen.

BIJ De Boerentuin is aangesloten bij de overkoepelende en door de gemeenten erkende organisatie voor kleinschalige Zorgboeren 'Heemz.org' en kan derhalve deelnemers met een vergoeding uit ZIN ontvangen.
De deelnemers kunnen op indicatie van het WMO loket van de gemeente of met een verwijzing van de instelling op eigen initiatief komen BIJ De Boerentuin.

Wijze van factureren: ZIN
Deelnemers waarbij de vergoeding via ZIN is geregeld ontvangen zelf géén factuur van BIJ De Boerentuin. 
BIJ De Boerentuin stuurt haar factuur naar Heemz.org. Heemz.org betaald de factuur aan BIJ De Boerentuin.

Waarom Heemz.org
Heemz.org is een organisatie waarbij kleinschalige zorgboeren en zorgbedrijven zich kunnen aansluiten en zich daardoor confirmeren aan een aantal kwaliteitseisen. Ook wordt er gewerkt met vastgestelde vergoedingen. Kwaliteit wordt gemonitord, en gezamenlijk actueel gehouden. Informatie, kennis en kunde wordt onderling gedeeld middels bijeenkomsten, vergaderingen en online forums.
Heemz.org is een aanspreekpunt voor gemeenten en instellingen, zodat zij niet met iedere kleine zorgaanbieder apart hoeft te overleggen. Ook is Heemz.org een aanspreekpunt voor deelnemers om middels de hulpvraag te verwijzen naar de best passende zorgboerderij of zorgbedrijf.

Heemz.org zorgt dat de deelnemer de juiste zorg voor zijn geld krijgt, de zorgboer of zorgbedrijf zijn werk kan blijven doen zonder in overvloedig overleg, geregel en administratie ten onder te gaan, en dat gemeenten en instanties helder en duidelijk inzichtelijk hebben waarom, wáár en bij wie hun vergoedingen per deelnemer blijft.
   
De financiële stroom
Heemz.org heeft met diverse gemeenten contracten om kwaliteitszorg te leveren via de bij haar aangesloten zorgboerderijen en zorgbedrijven. Ook is Heemz.org goed bekend bij de grote instanties waar zij middels onderaannemerschap hun cliëntèle dagbesteding en logeerplekken kan bieden.
Heemz.org factureert de gemeente rechtstreeks óf betreffende instelling/organisatie waarvan de deelnemer zijn verdere zorg/begeleiding ontvangt. 
Heemz.org wordt dus betaald door de gemeente óf de instantie die de ZIN van de deelnemer beheerd. 
Heemz.org op haar beurt betaald de zorgboerderij of zorgbedrijf waar de deelnemer zijn dag besteed of logeert.