link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico"

Vergoeding via PGB (Persoons Gebonden Budget) & Particulier

 
Uurtarief:
Wij hanteren een tarief van €.15,00 per uur. 
Dit tarief is een gemiddelde van door de Overheid vastgestelde 'Vergoedingen van Zorg In Natura' (ZIN).
Uitgangspunt is een indicatie met een 'gemiddeld' zorgzwaartepakket.

Dagbesteding: 
ma.-di. & do.-vrij.        09.00 tot 13.00 uur = Alleen Ochtend incl. Lunch: €.60,00 
ma.-di. & do.-vrij.        12.00 tot 15.00 uur = Alleen  Middag  incl. Lunch: € 45,00


ma.-di. & do.-vrij.         09.00 tot 15.00 uur = Volledig dagprogramma incl. Lunch: €.105,00 
 
Logeren - Respijtzorg - Crisisopvang
Dit kan alleen op afspraak plaatsvinden.
Er wordt per etmaal gefactureerd.
1 etmaal = 24 uur á €.180,00
 
NB: Crisisopvang kan niet langer dan 2x 24 uur.

Wijze van Factureren:
De deelnemer wordt rechtstreeks gefactureerd.
Volgens afspraak kan een kopie factuur tegelijk naar de mantelzorger worden verzonden. 
De deelnemer en/of mantelzorger zorgt er zelf voor dat de factuur binnen 14 dagen na dagtekening wordt voldaan.
 
Betalen van het PGB via SVB
Het PGB wordt sinds 2015 niet meer op de rekening van de zorgvrager gestort maar is in beheer van de SVB (Sociale Verzekerings Bank).
De deelnemer moet zich met zijn/haar DigiD aanmelden bij de SVB (Sociale Verzekerings Bank).
De Indicatie van de gemeente moet eerst ingescand en geüploaded worden op 'MijnPGB' op de site van de SVB.
Vervolgens moet de zorgovereenkomst geüploaded worden op dezelfde site.
De SVB stuurt per post een akkoord voor de ontvangen gegevens en dat er nu gedeclareerd kan worden.
De factuur van BIJ De Boerentuin ontvangt u ondertekend voor akkoord en dient u zelf ook te tekenen voor akkoord.
Dan scand u de factuur in en slaat deze op op uw computer.
Vervolgens upload u deze factuur op 'MijnPGB' op de site van de SVB.
De SVB betaald de factuur vervolgens rechtstreeks aan BIJ De Boerentuin.
 
Particulier betalen
U ontvangt de factuur van BIJ De Boerentuin digitaal en/of via de post.
Deze factuur is ondertekend door BIJ De Boerentuin voor akkoord.
U betaald zelf binnen 14 dagen na dagtekening de factuur aan BIJ De Boerentuin
U slaat de factuur op in uw zelf aangelegde zorgmap, bij uw zorgovereenkomst en andere bescheiden die betrekking hebben op de zorg van BIJ De Boerentuin.