Vergoeding via PGB (Persoons Gebonden Budget) & Particulier

Wij hanteren een tarief van €.15,00 per uur. 
Dit tarief is een gemiddelde van door de Overheid vastgestelde 'Vergoedingen van Zorg In Natura' (ZIN). Uitgangspunt is hierbij een indicatie met een gemiddeld zorgzwaartepakket.

Kosten: 
ma.-di. & do.        09.00 tot 13.00 uur = Alleen Ochtend incl. Lunch: €.60,00 
ma.-di.                 12.00 tot 15.00 uur = Alleen  Middag  incl. Lunch: € 45,00
do.                       12.00 tot 16.00 uur = Alleen  Middag  incl. Lunch: €.60,00 

ma.-di.                  09.00 tot 15.00 uur = Volledig dagprogramma incl. Lunch: €. 75,00 
do.                        09.00 tot 16.00 uur = Volledig dagprogramma incl. Lunch: €. 90,00
DEELNAME AAN 1 HELE DAG: = €.15,00 KORTING 


Wijze van Factureren:
De deelnemer wordt rechtstreeks gefactureerd. Volgens afspraak kan een kopie factuur tegelijk naar de mantelzorger worden verzonden. 
De deelnemer en/of mantelzorger zorgt ervoor dat de factuur binnen 14 dagen na dagtekening wordt voldaan en kan vervolgens zelf de factuur indienen bij zijn/haar verzekering of verrekenen met het toegekende PGB.