link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico"

BIJ De Boerentuin

BIJ  De Boerentuin
Zorgboerderij & Ontmoetingscentrum
 
  • Dagbesteding & Ontmoetingsplek voor ouderen 
  • Dagbesteding & Ontmoetingsplek voor jongeren 
  • Dagbesteding & Ontmoetingsplek voor wao-ers
  • Dagbesteding & Coaching t.b.v. Sociale en Maatschappelijke Zelfredzaamheid
  • Dagbesteding & Coaching t.b.v. reïntegratie  
  • Stageplek voor studenten Psychologie
  • Stageplek voor leerlingen Welzijn & Zorg 
  • Stageplek voor leerlingen Dierverzorging & Groenvoorziening
  • Stageplek voor Maatschappelijke stage 

 

Jack en ik zijn samen zorgboerderij BIJ De Boerentuin gestart, welke op 01-01-2011 het levenslicht zag en op 21 maart 2012 officieel werd geopend door wethouder Bart Nootebos-Ruimtelijke Ordening, Stedebroec.

Onze deelnemers op de zorgboerderij bieden we drie dagen in de week een prettige, comfortabele en veilige omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn, en waar mogelijk verder kunnen ontplooien. Hierin staat de vraag en wens van de deelnemer centraal. Dit alles ingebed in een dagprogramma dat is afgestemd op het kunnen én willen van de cliënt.

Op de dagbesteding wordt géén therapie gegeven.

Wel is er de mogelijkheid voor coaching bij bijvoorbeeld een re-integratietraject, of het in kaart brengen van mogelijkheden van de deelnemer. Een absoluut pluspunt bij onze zorgboerderij is dat er een therapeut rondloopt en er zo relatief snel dingen gesignaleerd kunnen worden met betrekking tot het welzijn van de deelnemer. Dit kan dan, mits de deelnemer akkoord is, worden besproken met de mantelzorg en/of externe begeleiding. Dit met het doel om het welzijn van de deelnemer te behouden en/of te bevorderen.

Aangesloten bij;