link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico"

Doelgroep Ambulante Begeleiding

Ambulante Begeleiding & Ambulante Begeleiding+ 

BIJ De Boerentuin biedt Ambulante Begeleiding en Ambulante Begeleiding+.
 
De + betekend dat u begeleiding krijgt van iemand die therapeutisch danwel coachend geschoold is en de begeleiding+ geeft zonder dat het therapie is. Ambulante Begeleiding + wordt ingezet bij complexe problematiek en meervoudige diagnose.
Het is een verdiepte vorm van begeleiden en daarom nét dát stukje extra, een +.
Ambulante Begeleiding+ is GÉÉN therapie!

Ambulante Begeleiding en Ambulante Begeleiding+ worden vergoed via ZIN (Zorg In Natura) of PGB (Persoons Gebonden Budget).
U kan aanspraak maken op Ambulante Begeleiding wanneer u een indicatie hiervoor heeft van de gemeente of de verwijzende instantie.
U kan voor een indicatie een afspraak maken bij uw gemeente op afdeling WMO of Samenleving.
Zij bepalen tevens of u een vergoeding krijgt voor de Ambulante Begeleiding of Ambulante Begeleiding+
 
Wanneer u een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie heeft kan u deze nakijken of u ruimte heeft om Ambulante Begeleiding in te kopen.
De vergoeding zal via PGB of ZIN gaan.Mogelijk voor:                            Wat wij o.a. bieden:
Ouderen..........................................................................: Bevorderen zelfredzaamheid - Begeleiding bij Levensinvulling - ziekenhuisbezoek -                                                                                                               Begeleiding bij Regelzaken - Waar nodig contact onderhouden met derden
Psycho-geriatrie.............................................................: Bevorderen zelfredzaamheid - Begeleiding bij Levensinvulling - ziekenhuisbezoek -                                                                                                             Begeleiding bij Regelzaken - Waar nodig contact onderhouden met derden
Dementie.........................................................................: Bevorderen zelfredzaamheid - Begeleiding bij Levensinvulling - ziekenhuisbezoek -                                                                                                             Begeleiding bij Regelzaken - Ontlasten van mantelzorg
NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)..............................: Bevorderen zelfredzaamheid - Begeleiding bij Levensinvulling - ziekenhuisbezoek -                                                                                                             Begeleiding bij Regelzaken - Ontlasten van mantelzorg

Verstandelijk beperkten.................................................: Werken aan acceptatie, Verhelderen van wensen en kijken naar mogelijkheden,
                                                                                            op verzoek contacten leggen en onderhouden met UWV, Rentree, de Rotonde e.d.

Speciaal Onderwijs.........................................................: Werken aan acceptatie, Verhelderen van wensen en kijken naar mogelijkheden,
                                                                                            op verzoek contacten leggen en onderhouden met school en instanties.
Autistme..........................................................................: Werken aan acceptatie, Verhelderen van wensen en kijken naar mogelijkheden,
                                                                                            op verzoek contacten leggen en onderhouden met school en instanties.
ADHD...............................................................................: Werken aan acceptatie, Verhelderen van wensen en kijken naar mogelijkheden,
                                                                                            op verzoek contacten leggen en onderhouden met school en instanties.
Jongeren met leer en opvoedingsproblematiek..........: Werken aan acceptatie, Verhelderen van wensen en kijken naar mogelijkheden,
                                                                                            op verzoek contacten leggen en onderhouden met school en instanties

Ouders/verzorgers met leer en opvoedingsvragen.....: Delen van Tips & Tricks en Do's & Don'ts, Verhelderen van wensen en kijken naar                                                                                                                mogelijkheden, Werken aan acceptatie, verwijzen naar instanties en passende                                                                                                                      ondersteuningsprojecten in de buurt.

Lichamelijk gehandicapten............................................: Therapeutische Ondersteuning, Werken aan acceptatie, Verhelderen van wensen en kijken                                                                                                  naar mogelijkheden, Op verzoek contact onderhouden met behandelaars

(Ex-)Gedetineerden........................................................: Therapeutische Ondersteuning, Werken aan inzicht, Verhelderen van wensen en kijken naar                                                                                                mogelijkheden, Op verzoek contact onderhouden met behandelaars
(Ex-)Verslaafden.............................................................: Therapeutische Ondersteuning, Werken aan inzicht, Verhelderen van wensen en kijken naar                                                                                                mogelijkheden, Op verzoek contact onderhouden met behandelaars
 
 
Psychische hulpvragen.................................................: Therapeutische Ondersteuning, Werken aan acceptatie, Verhelderen van wensen en kijken                                                                                                 naar mogelijkheden, Op verzoek contact onderhouden met behandelaars
Depressie........................................................................: Therapeutische Ondersteuning, Werken aan acceptatie, Verhelderen van wensen en kijken                                                                                                 naar mogelijkheden, Op verzoek contact onderhouden met behandelaars
Burn-Out.........................................................................: Therapeutische Ondersteuning, Werken aan acceptatie, Verhelderen van wensen en kijken                                                                                                 naar mogelijkheden, Op verzoek contact onderhouden met behandelaars

Re-Integratie...................................................................: Werken aan inzicht & acceptatie, Verhelderen van wensen en kijken naar mogelijkheden,
                                                                                           op verzoek contacten leggen en onderhouden met UWV, Rentree e.d.
Langdurig Werklozen................................................... : Werken aan inzicht & acceptatie, Verhelderen van wensen en kijken naar mogelijkheden,
                                                                                           op verzoek contacten leggen en onderhouden met UWV, Rentree e.d.

Zoekenden.....................................................................: Therapeutische Ondersteuning, Werken aan inzicht, Verhelderen van wensen en kijken                                                                                                        naar mogelijkheden, Op verzoek verwijzen e/o. contact onderhouden met behandelaars

Voor iedereen van 12 tot 120 jaar!