link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico"

Vakantie & Vrije dagen


In de vakantieperiode zijn wij met alle disciplines gesloten

                                  Zomervakantie:                                                                  Kerstvakantie:

                                  maandag 7 juli 2014                                                             maandag 22 december 2014
                                  tot en met                                                                             tot en met
                                  zondag 27 juli 2014                                                              zondag 5 januari 2015

In noodgevallen zijn wij telefonisch bereikbaar: 0031-6-10922949
E-mail en andere zaken worden pas ná de vakantie weer opgenomen.